Om Halmstads stadsnät AB

Halmstads stadsnät verkar för att alla invånare inom tätort, offentliga förvaltningar och företag inom Halmstad kommun ska ha tillgång till det lokala nätet på lika villkor. Vi levererar inga egna tjänster utan låter istället marknadens olika leverantörer