Driftinformation


Alla kända driftstörningar och planerande avbrott publiceras på länken nedan.

Säkert nät

Om en fiberledning råkar skadas, tar trafiken automatiskt en annan väg. När felet är avhjälpt återgår trafiken till den ursprungliga anslutningen. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till stamnätet vilket ger en hög driftsäkerhet och en tillgänglighet på 99,8 %.

Planerad störning

Till höger publicerar vi alla planerade störningar, såsom underhållsarbete, planerade elavbrott eller liknande.

Oplanerad störning

Har du problem med din anslutning utan att det finns en publicerad störning på vår hemsida - börja med att rapportera felet till din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter finns här nedan. Tjänsteleverantörerna rapporterar därefter till oss om det är en driftstörning i nätet.
Kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.